Preinscrición - Cursos AFI
AFI.Net - AFI(UDC)
   

Formulario de preinscrición nos cursos do Campus de A Coruña

Regresar
fondo Rexistro do Alumnofondo fondo Confirmar os datosfondo fondo Preinscrición Correctafondo  

Datos persoais: (obrigatorios)

 
Nome:   Apelidos:  
DNI: -  
Exemplo: 12345678 - T  
Sexo:  


Datos de contacto:

Teléfono:

Exemplo: 981167000

extensión:

Móbil:

Correo electrónico:

 


Vinculación coa Universidade: (obrigatorio)

 
 

Indique a relación que ten coa Universidade. Por exemplo:
    Alumnos de 1º ou 2º ciclo:Elixa o curso
    Profesor ou investigador: seleccione o departamento
    PAS: indique a unidade ou centro

 
   Selección de cursos por prioridades: (obrigatorio)

Elixa os cursos segun a sua prioridade sacándoos da relación da esquerda ata a relación da dereita mediante axuda dos botons centrais.
Na relación da dereita pode poñelos por a prioridade que desexe cos botóns da dereita.

 
Cursos dispoñibles Prioridade cursosPode indicarnos outros cursos desexados en futuras convocatorias
(Confirmará os datos no seguinte paso)